ผอ.สพม.37 พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมจัดตั้ง สพม. น่าน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.37 นำคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด (จ.น่าน) และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมต้อนรับ ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 สังกัด สพฐ. และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมอาคารสถานที่ และความพร้อมในการเตรียมการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน ณ สำนักงานประสานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ประจำจังหวัดน่าน อ.ภูเพียง จ.น่าน