สพป.ชลบุรี เขต 1 อบรมครูหลักสูตรความฉลาดทางการเงินสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ด้วยแนวคิดการเรียนรู้ : ESSD

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มอบหมายให้  นางดารณี  กิรติปกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธี “การอบรมครู หลักสูตรความฉลาดทางการเงินสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ด้วยแนวคิดการเรียนรู้ : ESSD”  โดยมีนางรวีวรรณ นุชปาน ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยดร.ลักษณา  จอมสืบ,  ดร.วัชระธรรม  จอมสืบ วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้และร่วมกิจกรรรม กับคุณครู ผู้แทนโรงเรียน ทั้ง 6 สหวิทยาเขต ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1