สพป.น่าน เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษาชมรมธนาคารจังหวัดน่าน และทุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ในการนี้ นางบัววรรณ์ ยะสุข นักวิชาการศึกษา ร่วมในพิธีรับมอบทุนการศึกษา ฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน