สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อ โดยมี ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1