ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดห้องเรียนประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

นที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ดร.พิสิษฐ์ คงผดุง,ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ,ผอ.กลุ่มและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติเปิดห้องประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ และร่วมปลูกต้นยางนา ต้นกล้วย ต้นมะละกอ ร่วมกับนายณรงค์ ดวงพรม ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ผู้บริหารอำเภอหนองบัวระเหว คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และเยี่ยมชมโครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน จำนวน 12 ฐานการเรียนรู้  และร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง สานสัมพันธ์กับคณะผู้บริหารและชุมชน  ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ