สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วย ดร.อุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้าแถวเคารพธงชาติ ตามนโยบาย สพฐ.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ป้องกันการทุจริต ภายใต้ชื่อ “เขตสุจริต” กิจกรรมประกอบด้วย เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ โดย กลุ่มพัฒนาครูฯ กลุ่ม ICT กลุ่มกฏหมายและคดี และหน่วยตวจสอบภายใน รับผิดชอบ ดร.เทอดชัย บัวผาย ผอ.กลุ่ม ICT นำกล่าวคำปฏิญาณตน ผอ.สพป.ขก.2 พบปะข้าราชในสังกัด