สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.15 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่งแผ่เมตตา และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นนำเสนอการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละคำ โดยนางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และแจ้งข้อราชการสำคัญและภาระกิจของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3