สพป.สมุทรสาคร – ประชุมหารือโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ว่าที่ ร.ต.นภดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุทธิพงษ์ ทองใบอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยมงคล พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโรงเรียนวัดชัยมงคล ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยมี นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค รองเลขา ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ณ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ