ก.ต.ป.น. ปัตตานี เขต 3 เดินหน้าขับเคลื่อนเขตพื้นที่นวัตกรรม ร่วมกำหนดเครื่องมือนิเทศติดตาม เตรียมความพร้อมลงเยี่ยมสถานศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีการศึกษา 2563 ร่วมกันกำหนดเครื่องมือ นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาและปฏิทินการออกนิเทศ ณ ห้องประชุมสลินดง สพป.ปัตตานี เขต 3

ด้านนายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมของคณะ ก.ต.ป.น.ปัตตานี เขต 3 ร่วมกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเขตพื้นที่ฯ ให้เป็นเขตพื้นที่นวัตกรรมโดยใช้พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เช่น โรงเรียนนวัตกรรม และกำหนดการลงเยี่ยมสถานศึกษา ซึ่งจะเริ่มประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์และต้นเดือนมีนาคม 2564 โดยมีเครื่องมือการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา นอกจากนี้ ได้มอบนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียน Stand Alone ในส่วนของ สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้คัดเลือกโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพ ที่ 113 เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนบ้านปล่องหอย เป็นโรงเรียน Stand Alone ซึ่งจะเร่งพัฒนาทั้งสองโรงเรียนให้มีความพร้อม สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป