สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร.พัชระ  งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมนางสาว ธันย์ชนก อินเสมียน ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคายเขต 1 ร่วมเป็นเกียรติการประเมินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน ณ อาคารจักรพรษภูวน โรงเรียนบ้านหนองหมื่น อำเภอเมือง จ.หนองคาย ที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดหนองคาย โรงเรียนบ้านหนองหมื่นมีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้น ประถมศีกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน และครูพร้อมบุคลากรจำนวน 12 คน  โดยมี นายวันเฉลิม ไชยยงค์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ในโอกาสนี้ ดร.พัชระ  งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ด้วย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19  แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด