++ รองชนธัญ ติ๊บเมืองมา ร่วมประชุมกลั่นกรองขอมีสัญชาติไทย ++

^^^วันอังคาร ที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น.  นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอมีสัญชาติไทย โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายชนก  มากพันธุ์  เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

  

ธีรธิดา พรหมมาแบน