++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 7 / 2564 ++

^^^ วันพุธ ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564เวลา 07.30 ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยบอร์ดบริหารสำนักงานร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 7/2564 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ++ ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน