สพม.35 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 7/2564

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม. 35 พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รอง ผอ.สพม.35
นำผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรของ สพม.35 รับฟังนโยบายของสพฐ. ในรายการ “พุธเช้า – ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/ 2564 ผ่านระบบทางไกล ณ ห้องประชุมทันใจ ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้
เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู โดยมีประเด็นหลัก ๆ 6 เรื่อง คือ
1. แนวทางการดำเนินการในการตัดสินผลการเรียน การสอบ O-NET
2. สพฐ.ส่งเสริมให้จัดการดำเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษ CEFR
3. ความคืบหน้าในการตั้ง สพม. เพิ่มเติม
4. สพร.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงแนวทางในการดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564
5. ครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
6. เลขาธิการ กพฐ. ฝากความห่วงใยในเรื่องโควิด- 19 ขอให้ตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
1. การจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล สมุทรสาคร
2. การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง MONTESSORI ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ปั้นครูเป็นยูทุปเบอร์ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

 

ณัฐกิตติ์  วงศ์น้ำโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ