แจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้

ด้วย สพฐ. มีความห่วงใยเรื่องฝนตกหนัก คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรง พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักหลายแห่ง จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยขอให้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ระมัดระวังอันตรายจากสถารณ์การอุทกภัย รายละเอียดดังนี้ แจ้งเตือนสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้