ผู้ตรวจราชการร่วมประชาพิจารณ์โรงเรียน Stand Alone โรงเรียนในสังกัด สพม.15

15 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฐนันท์ บำรุงตา ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนส.อาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ  ได้รับมอบหมายจาก นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ให้ร่วมประชุมประชาพิจารณ์โรงเรียน Stand Alone  โดยมีนายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ โรงเรียนบูกิตประชาอุปภัมภ์  ยกระดับคุณภาพการศึกษา ในเชิงลึก เพื่อประกาศเป็นโรงเรียน Stand Alone ผลการดำเนินการพบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการรองรับการประกาศเป็นโรงเรียน Stand Alone ภาพ – ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์