สพม.เขต16 (สงขลา-สตูล) การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา

นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ เป็นประธานคณะอนุกรรม พร้อมด้วย นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ และผู้อำนวยการกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ และหลักฐานฯ ของข้าราชการครูผู้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๖ ราย ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิบูลรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖
+19
0
จำนวนคนที่เข้าถึง
0
จำนวนการมีส่วนร่วม
โปรโมทโพสต์
ถูกใจ

 

แสดงความคิดเห็น
แชร์