สพป.พิษณุโลก เขต 3 รวมพลังจัดทำผ้าป่าการกุศล

ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย รองสพป.พล.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 ทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพัฒนาภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมและเหล่งเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการส่งเสริมสนับสนุน อำนวยความสะดวกด้านการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีระสิทธิภาพ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สพป.พล.3 (แห่งใหม่) โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีต เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี สรุปยอดผ้าป่าฯ ทั้งสิ้น ได้เงินจำนวน 1,625,240 บาท