การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รอง ผอ.สพม.27 พร้อมกับ นายยอดรัก บุรวัฒน์ รอง ผอ.สพม.27 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (Performance Agreement) ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 โดยมี นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วย ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 และ นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ ร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ
Latest posts by ศุภนัส เสาศิริ (see all)