สพม.37 จัดการประชุม PLC บุคลากร สพม.37 ครั้งที่ 2/2564 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุม PLC บุคลากร สพม.37 ครั้งที่ 2/2564 กุมภาพันธ์ 2564

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผอ.สพม.37 มอบหมายให้ นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุม PLC บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุม 1 สพม.37

Facebook สพม.37 : การประชุม PLC บุคลากร สพม.37 ครั้งที่ 2/2564 กุมภาพันธ์ 2564