สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันที่  17  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.00  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสถานศึกษา นำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมฯ  ซึ่งในภาคเช้ามีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดพื้นที่อ.บ้านเขว้า.อ.ภักดีชุมพลและอ.หนองบัวแดง เข้าร่วมการประชุมฯ และภาคบ่าย อ.คอนสวรรค์ และอ.เมืองชัยภูมิ  ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุมฯ  ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา,พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน/ครู และนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ อีกด้วย