สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายสุภชัย ปุริสาย ผู้อำนวยการ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วยนายบรรพจน์  ทัพซ้าย  นายวีระพงษ์  มะโนขันธุ์  นายนฐกร  แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการ สพป. กาญจนบุรี เขต 4  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม  และบุคลากร สพป. กาญจนบุรี เขต 4 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2564 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4