สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดโครงการ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี” ประจำปี 2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิ์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดโครงการ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี” ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด