สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 25ุุุุ64 เวลา 08.15 น. ดร.ชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยื่นสงบนิ่ง แผ่เมตตา ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา และในวันนี้เป็นการนำเสนอการต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยนางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ และแจ้งข้อราชการภารกิจของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3