สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ Video Conference

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และนายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังนโยบาย แนวปฏิบัติงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังจากนั้นได้ประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง อ.แม่ทา จ.ลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ในการนี้นี้เยี่ยมชมห้องเรียน โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบสาขา ขุนก๋อง ห้วยฮ่อม และห้วยเหี๊ยะ ตามลำดับ เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2563 พร้อมกับแนะนำการปฏิบัติตนในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกับให้กำลังใจคณะครูฯ ตลอดจนแนะแนวนักเรียนที่กำลังจะศึกษาต่อ โดยมี สมัคร ไชยสมภาร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูฯ ให้การต้อนรับ