สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการ การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 นำคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายและผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่าย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการ การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แอปพลิเคชั่น ZOOM เพื่อให้ทราบแนวทางและข้อจำกัดการดำเนินงานในสภาพปัจจุบันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป. หนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค – 19  แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด