สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการนี้ ดร.ศุภชัย โถบำรุง รองผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2