สพป.หนองคาย เขต 1 วางพวงหรีดเคารพศพ นายกิตติศักดิ์ บุญเปีย

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. ดร.อนันต์  พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้นายบุญส่ง  ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นตัวแทน สพป.หนองคาย เขต 1 เดินทางเข้าวางพวงหรีดเคารพศพนายกิตติศักดิ์  บุญเปีย พร้อมกับแสดงความเสียใจกับครอบครัวบุญเปีย ณ ศาลากุศลสงเคราะห์ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง นายกิตติศักดิ์  บุญเปีย อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เสียชีวิตด้วยโรคเฉียบพลันด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตก สิริรวมอายุ 61 ปี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค – 19  แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด