สพป.มหาสารคาม เขต 1 การประชุมด้วยระบบทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบแอปพลิเคชัน ZOOM เรื่องชี้แจงสร้างความเข้าใจในการศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารฯ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วย นายสมหมาย โมฆรัตน์ , ดร.สมเพชร มัชปะโม , นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 , ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการการประชุมด้วยระบบทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบแอปพลิเคชัน ZOOM เรื่องชี้แจงสร้างความเข้าใจในการศึกษาสภาพปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

 

ช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.มหาสารคาม เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. : https://www.obec.go.th/archives/author/tanarat

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สำนักงาน : http://118.175.157.228/e-activity/

Facebook : https://web.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม-เขต-1-169575000254052

Instagram : https://www.instagram.com/mkarea1/

Twitter : https://twitter.com/zVQ7IfBacNBJKIz

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCgShC0IvYV-pzMzjlUhKVMA