สพป.สมุทรสาคร – ประชุมหารือโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายไทยศักดิ์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ว่าที่ ร.ต.นพดล  รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมกับ นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เพื่อหารือร่วมกับผู้รับผิดชอบในการดำเนินการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองของจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี อัยการสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ห้องประชุมวชิราวุธ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ