สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ดร.อนันต์  พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เพื่อปรึกษาหารือในการปฏิบัติงานและแจ้งข้อราชการ ณ ห้องประชุมพระใส สพป. นค.1  โดยมีคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค – 19  แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด