สพม.34 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เยี่ยมให้กำลังใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการจัดการเรียนการสอน โดยมี นายนิคม สิงห์สูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ