ประชาสัมพันธ์โครงการ Microsoft DigiGirlz 2021 Thailand

ด้วย บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินโครงการ Microsoft DigiGirlz 2021 Thailand เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับสายงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับ Data Sciences Machine Learning ให้กับนักเรียนหญิง ระดับ ม.3 และ ม.6 หากสนใจสมัครสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ โครงการ Microsoft DigiGirlz 2021 Thailand