โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

ด้วยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย หรือ  Thai MOOC ได้เปิดสอนออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย