ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ งาน มหกรรมนักสื่อสารสุขภาวะเครือข่ายทุ่งเทินโมเดล “ทักษะงานอาชีพ”

 

เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โรงเรียนบ้านเทิน ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร ข้าราชการบำนาญ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต นายศานิต คำวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจี่ย ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) ฟากมูลกันทรารมย์ และผู้บริหารสถานศึกษา ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ งาน มหกรรมนักสื่อสารสุขภาวะเครือข่ายทุ่งเทินโมเดล “ทักษะงานอาชีพ” ห้องเรียนบันดาลใจออนไลน์ “นักสื่อสารสุขภาวะ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยมี นายถนอม บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทิน พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว