ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตมัธยมศึกษาตาก

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ได้รับมอบหมายจากดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยนายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตมัธยมศึกษาตาก ทั้งนี้ ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพและการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในราชกิจจานุเบกษาฯ และมีคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดตากให้การต้อนรับในครั้งนี้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก

Alisa Pratumpo