การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบ้ติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้การต้อนรับ ดร.สนอง สุดสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (ประธานในพิธี) และคณะกรรมการทุกท่าน พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 11 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบ้ติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมพลาญชัย ชั้น 3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

 

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)