นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นกรรมการในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นกรรมการในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะ 1 ปี โดยมี นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธาน และ นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ โรงแรม M Grand ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด