เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนบ้านเมืองบาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.11/2564 เรื่อง การบูรณาการด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชนจังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนบ้านเมืองบาง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่กำหนดเป็นโรงเรียนนำร่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ปีงบประมาณ 2565 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องอย่างดียิ่ง