ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยม 5 โรงเรียน ตามนโยบายวิถีเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 การอ่านออกเขียนได้ ห้องเรียน อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม อารหารกลางวัน อาหารเสริมนม พร้อมพบปะมอบนโยบายแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพุกระโดน บ้านผ่าท่าพล บ้านผารังหมี บ้านหนองขมิ้น บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ตามนโยบายคุณภาพ 5 ดี วิถีเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564