สพป.ขอนแก่น เขต2 ร่วมใจเข้าแถวเคารพธงชาติ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อุดมพร กันทะใจ รอง ผอ.สพป.ขก.2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อดำเนินการตามโครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ซึ่งจะมีกิจกรรมที่แสดงเชิงสัญลักษณ์เพื่อวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้และกล่าวคำปฏิญาณทุกเช้าวันจันทร์