กิจกรรมแถวเคารพธงชาติ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.00 น. นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายสงัด  คำเรืองศรี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์