สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมรับมอบทุนการศึกษา และเงิบงบประมาณซ่อมแซมสนามเด็กเล็ก ร.ร.วัดลำมหาชัย

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบหมายให้นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวต้อนรับท่านประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย  และท่าน ดร.ชณิชา ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ในพิธีมอบทุนการศึกษา และร่วมบริจาคงบประมาณสมทบในการซ่อมแซมสนามเด็กเล่น โรงเรียนวัดลำมหาชัย อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์