สพป.ตาก เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน อ.บ้านตาก จ.ตาก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมคณะได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ขาดแคลนทุนทรัพย และมอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวเด็กหญิงรัตนา นวลจันทร์ นักเรียนชั้น อนุบาล 3  และ ด.ญ.ภาพิมล เพชรา นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก