ผอ.สพม.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา เพื่อให้ขวัญกำลังใจและคำแนะนำแก่ผู้บริหารและคณะครูในการบริหารจัดการเรียนการสอน และรับทราบสภาพปัญหาอุปสรรคต่างๆ แนะปรับสภาพโรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่และน่าเรียน โดยมีนายนิมิตร ปานช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู ให้การต้อนรับ

ภาพ – ข่าว นายมะสอและ สารอเอง