ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายชาญยุทธ ไสยยาศรี ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดูสภาพบริบทของสถานศึกษาและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครู

เวลา 13.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย นายชาญยุทธ ไสยยาศรี ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนลำปาว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดูสภาพบริบทของสถานศึกษาเน้นย้ำการดูแลเอาใจใส่ในความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารคณะครู ณ โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร โรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี โรงเรียน นาขามร่วมราษฎร์บำรุง โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายวัชรพงษ์ ญาณกาย ประธานกลุ่มเครือข่ายและคณะครูให้การต้อนรับ