สพป.อุดรธานี เขต 2 ขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการตรวจราชการฯ

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายธนากร ดอนเหนือ (เขตตรวจราชการที่ 10) ตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการตรวจราชกาและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในการนี้ นายบูรพา พรหมสิงห์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย นายสมาน บุญจะนะ และ นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้นำ ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 โดย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่าย โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) (โรงเรียนคุณภาพชุมชน) ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย