สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตสน.ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และแนะนำด้านการเงินการบัญชี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายพงศกร ธนทรัพย์พล       ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะ ได้ออกตรวจสอบ ติดตาม และแนะนำด้านการเงินการบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา โครงการอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์           อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ