สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายกิตติศักดิ์ บุญเปีย

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  เวลา 14.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายกิตติศักดิ์ บุญเปีย ณ ศาลากุศลสงเคราะห์ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง นายกิตติศักดิ์ บุญเปีย อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เสียชีวิตด้วยโรคเฉียบพลันด้วยอาการเส้นโลหิตในสมองแตก สิริรวมอายุ 61 ปี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค – 19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด