สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประกวดผลงานคลิปสั้นแอพพลิเคชั่น TikTok ชิงทุนการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประกวดผลงานคลิปสั้นแอพพลิเคชั่น TikTok เพื่อสื่อสารถึงความรักทุกรูปแบบ เช่น ระหว่างเพื่อน ระหว่างคนในครอบครัว สังคม ตามกรอบแนวคิดชิงทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประกวดผลงานคลิปสั้นโดยใช้แอพพลิเคชั่น TikTok สืบเนื่องจากกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้กรอบแนวคิดของการส่งเสริมความรักทุกรูปแบบมีความปรารถนาดี และห่วงใย รู้จักให้กำลังในกันในวันวาเลนไทน์แห่งความสุข : ครอบครัวปลอดภัยและโรงเรียนปลอดภัย (Happiness Valentine’s Day : safety family and safety school) รวมถึงมีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้โรงเรียนร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นโดยใช้แอพพลิเคชั่น TikTok ความยาวคลิปไม่เกิน ๓๐ วินาที เพื่อสื่อสารถึงความรักทุกรูปแบบ เช่น ระหว่างเพื่อน ระหว่างคนในครอบครัว สังคม ตามกรอบแนวคิดชิงทุนการศึกษา พร้อมโพสต์ Video ลงในแอพ TikTok และติดแฮชเท็ก#สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑