ผอ.สพม.9 ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการบูรณาการ การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดนครปฐม

 

วันนี้ 23 ก.พ.64 เวลา 11.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 พร้อมด้วยนายอุทัย ก่งเซ่ง รอง ผอ.สพม.9 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินการบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ณ โรงเรียนสะกระเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์“ โดยมีว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม